โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
E-Service

http://spk1.youweb.info/
https://portal.bopp-obec.info/obec63/auth/login
http://www.spk1.ksom.net/money/index.php
http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=11101684