โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข่าวประชาสัมพันธ์

Adobe Acrobat Document เดือนมกราคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.67 KB
Adobe Acrobat Document เดือนกุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
Adobe Acrobat Document เดือนมีนาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
Adobe Acrobat Document เดือนเมษายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 937.1 KB
Adobe Acrobat Document เดือนมิถุนายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 879.79 KB
Adobe Acrobat Document เดือนกรกฎาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.61 MB
Adobe Acrobat Document เดือนสิงหาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
Adobe Acrobat Document เดือนกันยายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 816.74 KB