โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
Social Network

Adobe Acrobat Document Social Network โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.96 KB