โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.85 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.7 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.03 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.97 KB