โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
คณะผู้บริหาร

นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082 701 6178
อีเมล์ : -

นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0856466829

นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 092 842 0254
อีเมล์ : pimchanok33000@gmail.com

นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด
หัวหน้าบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 098 276 4059
อีเมล์ : krumai2560@gmail.com

นายวัชระ คงสว่าง
หัวหน้าบริหารงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 084 658 6310
อีเมล์ : nung225330@gmail.com