โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2560-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 850.79 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB