โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวรวุฒิ ปัถวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 063 939 4141
อีเมล์ : Worawout20@gmail.com

นางสาวอรพรรณ นากอก
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0616959419
อีเมล์ : orapan.nakok@gmail.com