โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.39 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB