โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววรรณิภา เดชขันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 081 936 1655
อีเมล์ : wannipa2@hotmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0831202147
อีเมล์ : peemairattanaporn@gmail.com