โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ครูพี่เลี้ยง

นางศรนารถ ผลทวี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : 088 040 7648

นางโสรัตน์ดา จันทรโคตร
พี่เลี้ยงเด็ก
เบอร์โทร : 081 049 8737