โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอภิญญา ศรีนุ่นขาว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 082 824 8646
อีเมล์ : are_apinya@hotmail.com

นางสาวนัสรีน ทรงวีระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0626616430
อีเมล์ : reensongweera26@gmail.com

นางสาววาสนา จิตรภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1