โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอารี รักยงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 089 887 1850
อีเมล์ : areerak2505@gmail.com

นายธเนศ พุ่มเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 094-2952089
อีเมล์ : thanetpumpet@gmail.com