โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ปฐมวัย

นางเอมอร ช้างมณี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 099-635-3919
อีเมล์ : onaemon1970@gmail.com

นางสาวขวัญดาว สุดเสน่ห์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0964505306
อีเมล์ : Nan_aiizlo@hotmail.com