โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัชระ คงสว่าง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084 658 6310
อีเมล์ : nung225330@gmail.com

นางสาวอมรินทร์ ปุมโคกกรวด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0957232354
อีเมล์ : p00kine_ky@hotmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0831202147
อีเมล์ : peemairattanaporn@gmail.com