โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
นักการภารโรงและแม่บ้าน

นายจิรพล กองแก้ว
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 086 810 8367