โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ้างก่อสร้างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนประถม และงานปรับปรุงระบบประปาและระบบระบายน้ำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) (อ่าน 21) 17 มี.ค. 66
การจ้างก่อสร้างปรัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช. ๒/๒๖ อาคาร ๑ หลัง และงานซ่อมแซมหลังคาเมทัลชีท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 18) 17 มี.ค. 66
ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice เทคนิค ๖ ร่วม นำวิถี สู่โรงเรียนสุจริตที่ยังยืน (อ่าน 341) 16 ก.ย. 65
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice ) โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) คสน.สร้างวินัย ใส่ใจจิตอาสา นำพาวิถีพอเพียง ด้วย 6 ร่วม (อ่าน 906) 30 มี.ค. 65
แจ้งการเปิดเรียน 2/2564 (อ่าน 3923) 19 ธ.ค. 64
ประกาศการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3951) 12 ต.ค. 64
Youtube โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) (อ่าน 3951) 09 ก.ค. 64
Facebook โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) (อ่าน 3985) 09 ก.ค. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 เพลงมาร์ชโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) (อ่าน 3381) 03 มิ.ย. 64
ตารางวันทำงานของคณะครู 3-31 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 4079) 03 พ.ค. 64
ประกาศจากโรงเรียนวันเปิดภาคเรียน 2564 (อ่าน 4047) 11 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4101) 24 ก.พ. 64
วิดีโอการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยครูนัสรีน ทรีงวีระ (อ่าน 3344) 07 ก.พ. 64
วิดีโอการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5หมู่ โดยครูเจริญ ภูมเิรศสุนทร (อ่าน 3358) 07 ก.พ. 64
มาตรการป้องกันโควิด-19 (อ่าน 7005) 26 ธ.ค. 63
ประกาศหยุดเรียน 24 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 (อ่าน 6895) 23 ธ.ค. 63
โครงงานคุณธรรม เรื่อง "ความมีวินัย you will never march alone" ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรี (อ่าน 9424) 21 ต.ค. 63
แจ้งการเรียนแบบ ปกติ on-site (อ่าน 7066) 14 ส.ค. 63
ประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2562 หมดสัญญาในวันที่ 15 พ.ค.2563 (อ่าน 7042) 20 พ.ค. 63
ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันเด็กจ่มน้ำ (อ่าน 7251) 18 เม.ย. 63
วันจันทร์ที่20 เมษายน นร.ชั้น ป.6 รับวุฒิการศึกษาและผลการเรียน (อ่าน 7059) 06 เม.ย. 63
งดกิจกรรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค Co-vid 19 (อ่าน 7147) 19 มี.ค. 63
!เปิดรับสมัครร้านขายไอศกรีมในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) (อ่าน 7068) 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ.2562 (อ่าน 7300) 10 ธ.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง ต้องมีวุฒิครู เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 28-29 พฤศจิกายน 2562 และพร้อมสัมภาษณ (อ่าน 7303) 28 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครร้านขายน้ำในโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 พฤศจิกายน 256 (อ่าน 7247) 04 พ.ย. 62
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7293) 30 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7229) 30 ต.ค. 62
โครงงานอาชีพ ขนม ขนมอบ (อ่าน 7287) 21 ต.ค. 62
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา ระดมทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาค (อ่าน 7346) 02 ก.ย. 62
นันยาง มองรองเท้าใแห้แก่นักเรียน 2562 (อ่าน 7275) 18 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 7383) 30 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลตั้งแต่วันที ๒๔ -๓๐พค๖๒ (อ่าน 7477) 24 พ.ค. 62
คนเก่ง ค.ส.น. O-NET (อ่าน 7383) 03 เม.ย. 62
แจ้งเก็บค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7385) 29 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7377) 12 ก.พ. 62
รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน (อ่าน 7368) 12 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครครู เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 256 (อ่าน 7329) 29 ม.ค. 62
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 7835) 16 ก.ย. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 8319) 26 ก.ค. 61
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ชวนทุกคนมาอนุรักษ์ภาษาไทยไปด้วยกันค่ะ (อ่าน 7708) 24 ก.ค. 61
วันเข้าพรรษา 2561 ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม (อ่าน 7644) 14 ก.ค. 61
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี (อ่าน 7547) 30 มิ.ย. 61
คำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 (อ่าน 7386) 26 มิ.ย. 61
คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 9/2561 เรื่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุ (อ่าน 7349) 26 มิ.ย. 61
คำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำ ปี 25 (อ่าน 8371) 26 มิ.ย. 61
คำกล่าวปฏิญาณตนโดยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 9014) 26 มิ.ย. 61
คำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต (อ่าน 8882) 20 มิ.ย. 61
การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ และการปรับปรุงมติคณะรัฐม (อ่าน 7197) 12 มิ.ย. 61
แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา น.ว. ๒๐๘/๒๔๙๖ (อ่าน 7137) 12 มิ.ย. 61