โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์ชนก ธานีวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 092 842 0254
อีเมล์ : pimchanok33000@gmail.com

นางปริชาติ บัวรอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 089021604115
อีเมล์ : ple-ka@hotmail.co.th