โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.53 KB