โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 565.68 KB