โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
แผนดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติราชการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB