โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document ข้อที่ 11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน (รายภาคเรียน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.29 KB