โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.65 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 564.9 KB
Adobe Acrobat Document แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.52 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศแนวทางการขจัดข้อร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.68 KB