โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.79 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB