โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
127 หมู่ 1  ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2461-1799
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงของผู้บริหารปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.64 KB